Rachunkowość - Biuro Rachunkowe

Idź do spisu treści

Menu główne

Rachunkowość

Biuro Rachunkowe Małgorzaty Lewandowskiej prowadzi:
1.księgi rachunkowe,
2.podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
3.sprawy pracownicze łącznie z rozliczeniami z ZUS,
4.ryczałt ewidencjonowany

5.obsługę podatkową gospodarstw rolnych prowadzących działalność gospodarczą rolniczą i pozarolniczą.
Ponadto Biuro oferuje:
- pomoc w zakładaniu i likwidacji firm
- reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym
- rozliczenia osób fizycznych
- rozliczenie ulgi budowlanej i pomoc w zwrocie Vat-u z niektórych materiatów budowlanych.
Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta, odbieramy dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie.
W razie kontroli, przekazywanie dokumentów
kontrolującym, aktywny udział w jej przebiegu, wszystko to odbywa się bez konieczności Państwa udziału w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa przed organem kontrolującym.
Klientom zapewniamy profesjonalną reprezentację przed urzędami. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami z  tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Ceny za oferowane usługi są dalece konkurencyjne i z pewnością mile Państwa zaskoczą.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego